Una nova edició d’anellament científic d’ocells al Parc de Can Jalpí va permetre, aquest diumenge passat, censar i detectar biodiversitat del parc de Can Jalpí. Des de 2008 ja són més de 1.000 els ocells que s’han anellat al parc i aquest treball és un bon indicador anual de la biodiversitat de la rodalia.

En aquesta edició es van anellar 89 ocells i es van recuperar 9 individus que ja portaven anella (control). Les mallerengues blaves van ser les més anellades (12 individus), seguides dels verdums (10) i pinsans (9). També es van anellar un grapat de mallerengues cuallarga (9), mallerengues carboneres (8) i mosquiter comú (8). En total es van detectar ocells de 19 espècies diferents que seguidament es van alliberar, després de posar-los l’anella numerada i anotar les dades biomètriques com la mida de l’ala, el pes, l’edat i el sexe.

Paral·lelament es van desenvolupar els tallers de construcció de caixes niu i decoració d’ocells. Es van construir 40 caixes i 70 ocells de cartolina. Al Centre d’informació La Central es van projectar vídeos relacionats amb el medi natural i el videoclip de Bikimel. A les activitats d’aquest diumenge hi han participat més de 250 persones de totes les edats.